Admission

Qualifier Qualified Prelim Research Final
      Exam   Proposal Defense Defense
  Alhamadani, Abdulaziz 1/2019          
  Alkulaib, Lulwah (Spotlight) 8/2018          
  Chen, Fanglan 1/2018          
  Chen, Zhiqian 8/2014 1/2016 10/4/2017 5/6/2019    
  Fu, Kaiqun 8/2012 (Exempt) 11/2014      
  He, Jianfeng 1/2019          
  Ji, Taoran 8/2015 (Exempt) 9/12/2018      
  Lei, Shuo (Spotlight) 8/2018          
  Zhang, Lei 1/2016 1/2019 5/7/019      

 

   

Admission

Qualifier Qualified Prelim Research Final
      Exam   Proposal Defense Defense
  Lu, Yencheng (Kevin) (part-time) 1/2010 2/2012 5/2012 3/17/2017    
  Shukla, Manu (part-time) 8/2005 2/2006 8/2007 9/12/2017